Givertjenesten i Sandnes Menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Giver i Sandnes Menighet

Arbeidet i Sandnes menighet er mangfoldig, og meste av dette er gjort mulig gjennom bidrag fra lojale givere. Vi trenger derfor deres bidrag.

Den enkleste måten å være en fast giver til Sandnes Menighet, er at du ordner med fast betalingsoppdrag, dersom du ikke allerede har det. Det gjør du med å opprette en fast overføring til vår konto 3260.14.26934 og merker betalingen med «givertjeneste». Så sender de en epost til Daglig Leder i menigheten hvor du oppgir navn, adresse og personnummeret og bekrefter om de er medlemmer i den norske kirke eller ei. Vi noterer da ned avtalen for vår egen oversikt. Du kan når som helst stoppe eller endre dette ved å gi beskjed til oss eller til din bank. Ved bruk av egen nettbank, husk å skrive navnet ditt og «givertjeneste» i feltet for notat. Dersom gaven og rett til skattefradrag ønskes fordelt på to personer, må gaven fordeles på to med hvert sitt personnummer.

Skattefritak

Beløp over kroner 500,- og til og med kroner 20.000,- gir rett til skattefradrag. (Se informasjon på www.skatteetaten.no). Ordningen med skattefritak for gaver til Den norske kirke forutsetter at opplysninger om giver og gavebeløp blir rapportert til skattemyndighetene. Dette gjelder navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer).

Vi i Sandnes menighet tar oss av innrapporteringen ved årsslutt (innen 10. januar), og sender ”Årsoppgave” til deg som giver. Personnummeret vil ikke bli brukt av oss i noen annen sammenheng. For at vi skal kunne innrapportere riktig, må vi vite hvem som sender penger og formålet. Det er derfor viktig for dere som ønsker skattefritak at dere oppgir avsender i nettbanken.

Ikke alle som gir en gave til Den norske kirke ønsker skattefritak. En velger derfor selv om gaven skal rapporters til skattemyndighetene. Dersom dere ikke oppgir fødselsnummer på skjema, vil gaven heller ikke blir rapportert til skattemyndighetene.

Vi takker alle givere på vegne av alle de som vi kan nå med tilbud og aktiviteter på grunn av de gaver vi får inn.