Husfelleskap

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Husfellesskap i Sandnes menighet

Sandnes menighet har våren 2015 10 registrerte husfellesskap. Noen av disse har eksistert i over 20 år. Andre er nylig oppstartet. Det er en styrke for en menighet å ha små fellesskap, også kalt cellegrupper, der samtale, bønn, bibelstudium og vennskap fungerer på en annen måte enn i det store gudstjenestefellesskapet. Mange har også erfart at det er en styrke for den enkelte å få være med i et slikt fellesskap. Vi vil derfor legge til rette for at de som hører til eller søker til Sandnes menighet får anledning til å være med i husfellesskap. Noen av gruppene vil ha rom får å få inn flere. Muligheten er der også for å danne nye fellesskap, enten ved at flere går sammen på egen hånd, eller ved hjelp av de ansatte i menigheten. Et ønske om å få være med i et husfellesskap kan meldes inn til soknepresten eller en av de andre i staben. Da har vi mulighet til å legge til rette for at ønsket kan bli oppfylt.