Kirkekoret ved Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Kirkekoret

Helt siden 1953 har Sandnes menighet hatt et kirkekor. Den første dirigenten var Lars Mæland. Siden den tid har mange organister/dirigenter og korsangere kommet og gått.

Koret har først og fremst sett som sin oppgave å delta i og berike gudstjenesten, men det har også sunget oratorier og hatt konserter der ulike typer musikk er framført. Vi synger nå en stor spennvidde av musikk og øver ivrig mot nye ting. Medlemmene får tilgang til et privat nettsted med notebank og innspillinger.

Koret øver i kirken annenhver tirsdag.

Sandnes kirkekor består av ei gruppe glade sangere, men vi har god plass til flere. Dersom du ønsker å bli med, kan du ta kontakt med Kantor Tim Rishton eller Menighetskontoret.