Menighetslivet i Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Barn

Barn, Ungdom, Trosopplæring
Les mer...

Husfelleskap

Husfelleskap
Les mer...

Bruktbutikken

Bruktbutikk
Les mer...

Møtepunktet Smeaheia

Møtepunktet Smeaheia
Les mer...

Misjonsprosjekter i Sandnes menighet

Misjonsprosjekter
Les mer...

Bilder av Sandnes kirke

Bilder av Sandnes kirke
Les mer...

Konfirmant

Konfirmant
Les mer...

Kirkemusikk

Musikk
Les mer...

Menighetsrådet

Menighetsrådet
Les mer...

Givetjenesten

Givertjenesten
Les mer...

Menighetsbladet

Menighetsbladet
Les mer...

spor 3