Konfirmasjon i Sandnes Menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Ønsker du å konfirmere deg?

Å delta i konfirmasjonsundervisning handler ikke først og fremst om hvilke svar man har funnet, men om hvilke spørsmål du har. Det er en unik mulighet til å lære mer om den kristne tro og en mulighet til å se hvorfor kristendommen har tatt så stor plass i samfunnet vårt. I konfirmasjonstiden kommer vi til å lytte og snakke, male, skrive og leke. Vi får besøk og drar på besøk og blir kjent med kriken og gudstjenesten. Vi kommer også til å undre oss omkring de store spørsmålene, sett i lyse av vår kristne tro. Hva er egentlig meningen med livet? Hvor kommer jeg fra? Hvordan forholder man seg til andre religioner eller vitenskap osv. Konfirmasjonsundervisning er ikke RLE, men er et møte med kristen tro i praksis. Enkelt sagt handler året langt på vei om tre forhold: Ditt forhold til deg selv, til andre, og til Gud. Finnes det noe viktigere?

Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med på konfirmasjonsopplegget. Da vil du underveis finne ut om du vil døpe deg i løpet av opplegget. Selve konfirmasjonshandlingen er forbeholdt de som er døpt. Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være konfirmant, kan du klikke på www.konfirmant.no; for andre spørsmål kan du ta kontakt med Kristoffer Haugen i Sandnes Kirke.

Velkommen som konfirmant i Sandnes menighet

Dokumenter:

Påmelding:

Kontakt:
Menighetspedagog Kristoffer Hodne Haugen
92258786
epost: kh249 (a) kirken.no

Klikk knappen under for å melde deg på!

Klikk her for å melde deg på!