Barnekorene ved Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Vi har to kjempegode barnekor i Sandnes menighet - og du er velkommen til å bli med!

Minigospel

Sandnes Minigospel er et kor for jenter og gutter i alderen 4-6 år (til og med 1.klasse).

Koret øver på Sandnes Menighetssenter hver tirsdag som en del av vår "Tirsdagssprell" (tidspunkter her)

Øvelsen består både av korsang, lek og en liten andakt.

Koret synger bl.a. på familiegudstjenester i Sandnes Kirke og deltar på større barnekorprosjekter.

Hvis du ønsker å være med er det bare å møte opp på en øvelse eller send epost til minigospel@sandnes-menighet.no som går til samtlige korets ledere:
MiniGospel leder Kyrre Krager, Kantor Tim, og Prost Ludvig.

Koret tar nå sommerferie, og starter opp igjen tirsdag 28. august.

Barnegospel

Sandnes Barnegospel er et kor for jenter og gutter i alderen 2.-7.klasse.

Øvelsen består av korsang, dans, lek og andakt.

Koret øver på Sandnes Menighetssenter hver tirsdag som en del av vår "Tirsdagssprell" (tidspunkter her)

Koret synger bl.a. på familiegudstjenester i Sandnes Kirke og deltar på større barnekorprosjekter.

Hvis du ønsker å være med er det bare å møte opp på en øvelse eller til barnegospel@sandnes-menighet.no som går til samtlige korets ledere: (BarneGospel-leder Amalie Pallesen, Kantor Tim, og Prost Ludvig).

Koret tar nå sommerferie, og starter opp igjen tirsdag 28. august.