Misjonsprosjekter

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Misjonsprosjekter i Sandnes menighet

Sandnes menighet har to misjonsprosjekter.

Det ene er i regi av Det norske misjonsselskap (NMS), og er et samarbeid med Immanuelskirken i Bangkok som arbeider for å hjelpe barn og unge i slummen i Thailand. Les litt om prosjektet her.

Det andre er i regi av Normisjon. Vi og flere andre menigheter i Sandnes støtter Normisjons arbeid i Kambodsja. Der samarbeider Normisjon med ICC, International Cooperation Cambodia, som Normisjon er deleier i. De har i mange år jobbet målbevisst med samfunnsutvikling blant de fattigste folkegruppene i Kambodsja.