Musikk ved Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Barnekorene

Barnekorene
Les mer...

Salmekveld

Salme-, musikk- og bibelkveld
Les mer...

Kantor

Kantor
Les mer...

Organister

Tidligere organister
Les mer...

Kirkekoret

Kirkekor
Les mer...

Syng Med

"Syng Med"
Les mer...

Musikk og Kaffe

Musikk og Kaffe
Les mer...

Orgelet

Orgelet
Les mer...

spor 3