Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Om nettstedet

Velkommen innom disse nettsidene. Selvsagt blir vi også glade for også å se deg innom kirken. Her er det mye som skjer — og vi ønsker at Sandnes menighet blir et møteplass mellom mennesker og Gud.

Om nettsidene

Nettsidene er helt nye og er fremdeles under utvikling. Kan hende du finner noen feil og mangler. Disse retter vi opp så snart som mulig - send epost til webmaster om problemer du oppdager. Det meste av aktuell informasjon finner du som PDF-dokumenter. Om du ikke har et program for å lese disse, kan du laste det ned gratis ved å trykke her.

Ansvar

Nettsidene eies av Sandnes Menighet, Storgata 48, 4307 Sandnes. Vi gjør oppmerksom på at alle opplysninger, informasjonen og meninger presentert her er lagt inn på frivillig basis av medarbeidere og medlemmer og er ikke å betrakte som juridisk bindende eller som formelle uttalelser på vegne av eierne. Vi gjør oppmerksom på at vi har verken kontroll eller ansvar over innholdet i eksterne nettsider, selv om disse er lenket fra dette nettsted.

About the website

Welcome as a visitor to this website. Naturally, we will also be very pleased to welcome you as a visitor to our church. There is a great deal going on in the church — and it is our wish that Sandnes church should be a place where people can have a real encounter with God.

Using the website

This website is completely new and is still in the early stages of development. You may well find faults and missing information. We are aiming to correct problems as soon as possible - in the meatime, please email the webmaster concerning any issues you discover. Most current information is presented as PDF documents. If you do not have a programme to read these, you can click here to download a free programme (external link to adobe.com).

Responsibility

The website is owned by Sandnes Menighet, Storgata 48, 4307 Sandnes, Norway. Please be aware that all content, information and opinions presented here have been placed here voluntarily by individual church members or members of staff and should not be regarded as legally binding or as reflecting the opinions of the site owners. Please be also aware that we have neither control over or responsibility for any information, opinions or content in third-party websites, even where these are linked from our website.