Konfirmasjon i Sandnes Menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Refill

Se informasjon her.

Påmelding:

Kontakt:
Menighetspedagog Kristoffer Hodne Haugen
92258786
epost: kristoffer.haugen (a) sandnes.kirken.no