Barn og unge ved Sandnes menighet

Bilde av Sandnes kirke

"Kirken i Sentrum"
"Nær Gud - Nær Mennesker"

Sandnes menighet ønsker å være et åpent og inkluderende trosfellesskap, som gir mennesker mot og håp i hverdagen. Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet og tilby gode fellesskap for alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.

Barnesang

Småbarnssang
Les mer...

Barnekorene

Barnekorene
Les mer...

Konfirmasjon

Konfirmasjon
Les mer...

Tirsdagssprell

Tirsdagssprell
Les mer...

Søndagsskolen

Søndagsskolen
Les mer...

Refill

Refill
Les mer...

Trosopplæringstiltak

Sporene tilsvarer barnets alder inneværende år.
F.eks., om barnet fyller 3 år i år, så gå inn under "Spor 3".

spor 0

Spor 0:
Les mer...

spor 2

Spor 2
Les mer...

spor 4

Spor 4
Les mer...

spor 6

Spor 6
Les mer...

spor 8

Spor 8
Les mer...

spor 10

Spor 10

Les mer...

spor 12

Spor 12
Les mer...

spor 16

Spor 16
Les mer...

spor 1

Spor 1:
Les mer...

spor 3

Spor 3:
Les mer...

spor 5

Spor 5
Les mer...

spor7

Spor 7
Les mer...

spor 9

Spor 9
Les mer...

spor 11

Spor 11
Les mer...

spor 13

Spor 13
Les mer...

blank