Diakoni og Omsorg


Diakoni i Sandnes menighet er et stort arbeid og det aller viktigste diakonale arbeidet er det som skjer i møtet med enkeltmennesker. Det at vi alle kan bli møtt med respekt og bli verdsatt for den vi er, er utrolig viktig.