Daglig leder

Kjersti Kristoffersen

45637450

Send epost

Diakon

Gunnlaug Hidle Sigmundsen

90699668

Send epost

Kateket

Kristoffer Hodne Haugen

92258786

Send epost

Kirkemusiker

Tim Rishton

Send epost

Sokneprest

Lina Håland

41318282

Send epost

Trosopplæringsmedarbeider

Kristin Henriksen

46782851

Send epost