Daglig leder

Kjersti Kristoffersen

45637450

Send e-post

Diakon

Gunnlaug Hidle Sigmundsen

90699668

Send e-post

Kateket

Kristoffer Hodne Haugen

92258786

Send e-post

Kirkemusiker

Tim Rishton

Send e-post

Prost

Ludvig Bjerkreim

95189085

Send e-post

Sokneprest

Lina Håland

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Kristin Henriksen

46782851

Send e-post