Barn og unge


Vi har et aktivt arbeid for barn i vår menighet!

Trosopplæring 


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år! Gå inn under sporet som svarer til den alder ditt barn fyller i år.