Sandnes menighet


Sandnes menighet er menigheten til «Kirken i sentrum». Men selv om sentrumsområder med boligblokker sokner til kirken, har vi og områdene Trones, Stangeland, øst for Oalsgata og Smeaheia som er boligområder med eneboliger av eldre og nyere dato og rekkehus. Med menighetssenteret like ovenfor kirken har vi muligheter for aktiviteter som den tradisjonelle Sandnes kirke ikke innbyr til.