Bønnearbeid


Vi har forbønnstjeneste hver dag i Sandnes kirke og vi har også tilbud om Åpen kirke/Mandagsbønn

Forbønnstjenesten i Sandnes menighet startet i 1989, og det var Margot Aarstad som startet. Margot leder fortsatt denne tjenesten som på mange måter har vært hennes kall. Utfordringen fikk hun under en bispevisitas av daværende biskop Bjørn Bue.

Hver ukedag fra og med mandag til fredag er det en person som ber for Sandnes menighet. Margot har ansvar for at det til enhver tid er fullt på lista og utrolig nok har det i alle disse årene vært 20 personer som deler på denne flotte bønnetjenesten gjennom året. Margot har orden på bønnepermen og fornyer den ved jevne mellomrom.

og her er en bønn som Margot deler med oss:

Jesus - du går foran meg

Jesus - du går bak meg

du er ved min høyre side

du er ved min venstre side

du er over meg

du er under meg

du omgir meg og fyller meg helt

Jeg takker deg Jesus

 

Lena Bergsagel Tunge (mob. 41634131) eller diakon Maria Fredrikke (mt496(at)kirken.no) hvis du ønsker å være med.

 

Hver mandag er kirken åpen for bønn fra kl. 20-21. Ca. 20.15 samles vi bak i kirken og har en liten bønneliturgi. Deretter setter vi oss rundt i kirken og ber i stillhet. 

Tilbake
Del