Sorgarbeid


Støttegrupper for mennesker i sorg.

 

Tilbud om sorggrupper

Sorgarbeid

Sandnes menighet er med i et fellesarbeid om sorggrupper sammen med hele Sandnes prosti, Jæren prosti, Egersund og Sola.

Du melder deg til prest eller diakon i den menigheten/prostiet du bor eller via nettet: www.sorg.no Vi prøver å ta kontakt så fort som mulig for å høre hvilke type sorggruppe som kan være aktuell. For tiden er det diakon Solveig Braut Tjelle som koordinerer arbeidet med å kategorisere listene. Sorggruppene starter når det er omlag 8 deltakere i samme livssituasjon og ca alder som er interressert. De  får brev og invitasjon til samling. Det er stort sett frivillige ledere som er ledere for sorggruppene, og de har i forkant vært med på kurs for sorggruppeledere.

Tilbake