Dåp av voksne


De fleste av kirkens medlemmer ble døpt som barn. Hvert år er det mange konfirmanter og voksne som velger å bli døpt i Den norske Kirke 

 

Dåp i Den norske kirke er ikke avhengig av alder, men at den som skal bli døpt ønsker å være en del av den kristne kirke. Dåp av voksne skjer oftere og oftere i vår kirke.

Hva må til for å bli døpt som voksen i Den norske kirke?

  • At du ønsker å være kristen/tilhøre den kristne kirke.
  • At du ikke er døpt fra før. Hvis du er døpt i et annet kirkesamfunn, som barn eller som voksen, trenger du ikke å bli døpt på nytt for å bli medlem i Den norske kirke.
  • At du vet det viktigste om den kristne tro.

Dåp av konfirmanter
Dåpen er en forutsetning for at konfirmanten kan delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Årlig er det ca. 1.000 konfirmanter som blir døpt.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bli døpt?
Ta kontakt med kirken der du bor. Normalt vil du få en samtale med en prest eller en kateket, så dere sammen kan finne ut om du trenger mer undervisning i den kristne tro, før du kan bli døpt.

Trenger jeg faddere?
Den som blir døpt skal ha to eller flere faddere. En fadder er en som kan være vitne til selve dåpshandlingen som kan samtale med deg og lære deg om troen. Dersom du ikke selv har noen som kan være fadder, kan kirken der du bor hjelpe deg med å finne faddere. 

Tilbake