Praktiske tips før dåpen


Nyttige tips til planlegging av dåp

 

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her går en gjennom hva dåp er og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen. Det er vanlig å bli kontaktet mellom 14 dager og en uke før selve dåpen.

Begynn planleggingen av det praktiske i god tid slik at alle får like stor glede av dåpsdagen. Kanskje det er mulig å be familie eller venner om hjelp til servering og rydding?

Bli enig om valg av dåpskjole, hvem som skal bære og hvem som eventuelt skal ta av dåpslua.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten/den som skal døpe om før dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen?

I Hana har vi i utgangspunktet ingen restriksjoner på fotografering under dåpen, men vi oppfordrer til at det er 1 person som har ansvaret for å forevige denne flotte begivenheten for dere.

Tilbake