Å være fadder


En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring

 

Faddere skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal faddere hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

  • Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to høyst seks faddere.
  • Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp.
  • Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene.
  • Fadderne blir ført inn i kirkeboka.

Selve fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring, ikke om andre forhold. Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som fortsatt har fotfeste mange steder.

Tilbake