Menighetsrådet


Den 14. september 2015 ble det valgt et nytt menighetsråd i Sandnes menighet. Det er 8 faste medlemmer og fem varamedlemmer. Daglig leder fungerer som referent for rådet. 

 

I Sandnes hadde vi 2 valglokaler på Skeiane ungdoms-skole og Trones skole. Oppslutningen var veldig god i Sandnes, og vi er strålende fornøyd med gjennomføringen av valget. Valgdeltakelse på 11%. Mange frivillige funksjonærer stilte villig opp på valgdagen og gjorde en flott innsats for å få avviklet valget.

De åtte på listen med flest stemmer, er faste medlemmer i rådet. De fem neste blir varamedlemmer. Perioden disse skal sitte er 2015 – 2019. Det vil si at hele menighetsrådet skal velges på nytt i 2019 i forbindelse med kommunevalget. Navnene står slik stemmeseddel viste.

Litt nøkkeltall i forbindelse med valget i Sandnes Sokn: 

Sandnes Sokn hadde 5481 stemmeberettigede. Det ble avgitt 640 stemmer til bispedømmerådet. Det ble avgitt 630 stemmer til menighetsrådsvalget. 22 personer under 18 år stemte i Sandnes Sokn. Det ble levert 71 forhåndsstemmer på kirkekontoret i forkant av valgdagen.

Det ble tellet til 24:10 natt til tirsdag, og alle tall ble innrapportert i valgmodulen 15.09.15.

Valgoppslutningen i Sandnes Sokn var i år på ca 11%,.

Menighetsrådet hadde sitt første møte sammen med sittende menighetsråd 19. oktober og konstituerte seg. Sammen med de 6 som sitter videre har vi fått følgende sammensetting av menighetsrådet i Sandnes Menighet:

Faste medlemmer Varamedlemmer: Bjarte Ås Harbo, Brit Munthe, Marta Schanche Håmsø, Bente Meling Kjosavik, Aud Stemland, Tom Krager, Jan Schanche Gilje, Kari Torbjørnsen, Anne Mari Berge, Olaug B. Bjelland, Marit Oliv Meling, Odd Helge Trones, Gudrun Wiik Larsen

Medlemmer av menigheten har all mulighet til å komme med saker som menighetsrådet bør jobbe med. Vi oppfordrer til å ta kontakt med kontoret for å melde saker gjennom daglig leder som er sekretær for menighetsrådet. Vi ønsker menighetsrådet lykke til i perioden frem til 2019..

Innkalling meighetsrådet

Protokoller menighetsrådet 

 

Navn Stemmer
Brit Munthe - 59 år 734

Bjarte Ås Harbo – 50 år

764

Aud Stemland – 52 år

691

Tom Krager – 50 år

690

Marta Schanche Håmsø – 64 år

726

Jan Schanche Gilje – 40 år

669

Anne Mari Berge – 67 år

654

Marit Oliv Meling – 58 år

651

Bente Meling Kjosavik – 55 år

710

Gudrun Wiik Larsen – 60 år

634

Olaug Brådland Bjelland – 55 år

653

Odd Helge Trones – 62 år

642

Kari Torbjørnsen – 56 år

669
   

 

Tilbake