Tweensklubben 10:14


11.11.2020: Avlyst inntil videre 

10:14 er Sandnes menighet sin ungdomsklubb åpen for alle 5.-8. klassinger.

 

10:14 er Sandnes menighet sin ungdomsklubb åpen for alle 5. - 8. klassinger. Vi har samlinger i amfiet på Smeaheia skole annenhver fredag kveld i skoleåret fra kl. 18.00 – 20.30. Siste samling før og første samling etter sommerferien er vi ute. I tillegg har vi turer: En høsttur til Horve med én overnatting (Avlyst i 2020 pga korona) og en vintertur til Sirdal med to overnattinger. Det er alltid med minst fem voksne, der de fleste er foreldre til skolebarn på Smeaheia.Dette gjør vi en vanlig kveld: Har først ulike aktiviteter i gymsal, matlaging, forming, bordtennis, foto, dans, m.m. Vi hører en bibelhistorie og lærer å slå opp i nytestamentet. Så har vi kafé og salg av mat, brus, godteri. Quiz, film og lotteri.

Høstens datoer:

21.8: Vi er ute. Oppmøte ved skolen kl. 18.00 (ferdig 20.30)

4.9: Utflukt til Melsheia. Oppmøte ved skolen kl. 17.30. (Hvis veldig dårlig vær, er vi inne på Smeaheia skole)

18.9, 16.10, 30.10, 6.11, 20.11, 4.12: Inne på Smeaheia skole (amfiet, gymsalen,...) fra 18.00-20.30 

 

Har du flere spørsmål, så send gjerne en e-post til smeaheia10.14@gmail.com

       eller ta kontakt med Tom Ryen (tlf. 93426123).

Tilbake