Spor 7: Nytt tiltak er under utarbeidelse


Nytt tiltak under utarbeidelse til denne aldersgrupp

Nytt tiltak under utarbeidelse. Det blir en ettermiddag i SFO tid per skole på menighetssenteret: 

Datoer: 

Trones: 23.6

Stangeland: 25.6

Smeaheia: 26.6

Tilbake
Del