Spor 9: Tårnagenthelg


Det blir ikke avholdt tårnagenthelg i 2021. Det året barna fyller 9 år er det tårnagenthelg.

 

 

Påmelding til kh849@kirken.no  1. november

Gi beskjed om:

- matallergier og andre særlige behov

- hvorvidt vi kan ta bilder av barnet og bruke dette på hjemmeside, invitasjoner etc.

Tilbake