Spor 9: Tårnagenthelg


Det året barna fyller 9 år er det tårnagenthelg. Ny dato er 22. oktober

 

Tårnagenthelg for barn det året de fyller 9 år i 2022. I år inviterer vi også de som fyller 10 år i år 2022. 

Dato: lørdag 22.10.2022 kl. 13 og søndag 23.10 kl. 11 (oppmøte kl. 10.30) 

Påmelding til kh849@kirken.no  

Gi beskjed om:

- matallergier og andre særlige behov

- hvorvidt vi kan ta bilder av barnet og bruke dette på hjemmeside, invitasjoner etc.

Tilbake