Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

 

I år blir det dåpsskole for barna som går på hver skole 3 ganger hver: 

Trones skole: 4.2, 11.2, 18.2

Smeaheia skole: 25.2, 11.3, 18.3

Stangeland skole: 25.3, 8.4, 15.4

Vi henter på skolene rett etterskoleslutt og før evt. sfo. 

Påmelding til kh849@kirken.no snarest.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake