Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

 

Seks torsdager henter vi barn fra Trones skole, Smeaheia skole og Stangeland skole i SFO-tid. Vi spiser, har samling, leker og har formingsoppgaver.

 

4. februar: Sauen som ble funnet

11. februar: Sønnen som kom hjem 

18. februar: Dåp 

25. februar: Påske

11. mars: Nattverd

16. mars kl 17 i Sandnes kirke: Dåpsskolegudstjeneste med tirsdagssprellerne

Hjertelig velkommen til alle som fyller 8 år i 2020!

Påmelding til kh849@kirken.no før 25. januar.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake