Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

Datoer i 2024

Torsdager rett etter skolen: 2. mai, 16. mai, 23. mai, 30. mai, 6. juni og 13. juni.     

Vi henter på skolene rett etter skoleslutt og før evt. sfo. 

Påmelding til kh849@kirken.no.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake
Del