Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

Datoer i 2023

Torsdager. 26.1, 2.2, 9.2, 16.2, 23.2, 9.3 og Gudstjeneste tirsdag den 14.3 kl. 17 i Sandnes kirke. Dåpsskolen medvirker.   

Vi henter på skolene rett etterskoleslutt og før evt. sfo. 

Påmelding til kh849@kirken.no.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake
Del