Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

 

Seks torsdager henter vi barn fra Trones skole, Smeaheia skole og Stangeland skole i SFO-tid. Vi spiser, har samling, leker og har formingsoppgaver.

21. februar: Sauen som ble funnet

7. mars: Sønnen som kom hjem 

14. mars: Dåp 

21. mars: Påske

28. mars: Nattverd

4. april: Påskevandring i kirken

7. april: Dåpsskolegudstjeneste

Hjertelig velkommen til alle som fyller 8 år i 2019!

Påmelding til kh849@kirken.no før 8. februar.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake