Spor 8: Dåpsskole


Det året barna fyller 8 år blir de invitert med på samlinger seks torsdager i SFO-tid.

 

Seks torsdager henter vi barn fra Trones skole, Smeaheia skole og Stangeland skole i SFO-tid. Vi spiser, har samling, leker og har formingsoppgaver.

6. februar: Sauen som ble funnet

13. februar: Sønnen som kom hjem 

20. februar: Dåp 

5. mars: Påske

12. mars: Nattverd

19. mars: Påskevandring i kirken

22. mars: Dåpsskolegudstjeneste

Hjertelig velkommen til alle som fyller 8 år i 2020!

Påmelding til kh849@kirken.no før 27. januar.

Gi vennligst beskjed om barnets navn, adresse, skole/klassetilhørighet, mobilnr og e-mail til en foresatt. Særlige behov (som matallergier)

Tilbake