Spor 6: 6-årsfest og bok


Det året barna fyller 6 år inviteres de til fest i Sandnes kirke en lørdag og til utlevering av Min Kirkebok 6 under gudstjenesten på søndagen.

 

Lørdag den 16. februar 2019 er det 6-årsfest i Sandnes kirke. Vi lager palmegrener og påskeblomster, synger, hører påskefortellingen og spiser sammen.

Søndag den 17. februar 2019 får barna utlevert Min Kirkebok 6 under gudstjenesten kl. 11. Det blir karnevalsgudstjeneste.

Hjertelig velkommen til alle som fyller 6 år i 2019!

Påmelding til kh849@kirken.no før 10. februar 2019.

Tilbake