Spor 6: 6-årsfest og bok - UTSATT TIL HØST 2020


Det året barna fyller 6 år inviteres de til fest i Sandnes menighet en lørdag og til utlevering av Min Kirkebok 6 under gudstjenesten på søndagen.

 

Lørdag den 14. mars 2020 er det 6-årsfest i Sandnes kirke kl. 10-11.30. Vi lager palmegrener og påskeblomster, synger, hører påskefortellingen og spiser sammen.

Søndag den 15. mars 2020 får barna utlevert Min Kirkebok 6 under gudstjenesten kl. 11. 

Hjertelig velkommen til alle som fyller 6 år i 2020!

Påmelding til kh849@kirken.no før 2. mars 2020.

Tilbake