Spor 6: 6-årsfest og bok


Det året barna fyller 6 år inviteres de til fest i Sandnes menighet en lørdag og til utlevering av Min Kirkebok 6 under gudstjenesten på søndagen.

 

Lørdag den 20. februar 2021 er det 6-årsfest  på menighetssenteret kl. 10-11.30. Vi lager påsketing, synger, hører påskefortellingen og spiser sammen.

Søndag den 21. februar 2021 får barna utlevert Min Kirkebok 6 under gudstjenesten kl. 11. 

Hjertelig velkommen til alle som fyller 6 år i 2021!

Påmelding til kh849@kirken.no før 15. februar 2021.

Tilbake