Spor 5: Adventsklubb


Det året barna fyller 5 år er det klubb fire onsdag ettermiddager i adventstiden.

 

Fire onsdager fra kl. 16.30-18 spiser vi middag sammen, leker, synger, hører bibelfortelling og lager adventsting.

18. november 2020: Maria

25. november 2020: Gjetere og engler

2. desember 2020: Barnet i stallen

9. desember 2020: De tre vise menn

Hjertelig velkommen i prosteboligen.

Påmelding til kh849@kirken.no  snarest.

Tilbake