Spor 4: 4-årsfest


Det året barna fyller 4 blir de invitert på 4-årsfest og søndagsgudstjeneste med utdeling av Bibelen for små barn.

 

I Sandnes menighet har vi fest for 4-åringer. I år blir festen på menighetssenteret. 

Lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.30-12 er det fest. Vi hører en bibelfortelling, synger sammen, pynter bilder av Jesus og barna og spiser sammen.

Søndag den 18. oktober 2020 kl. 11 får barna utlevert Bibelen for små barn under gudstjenesten. Barna får prøve å gå i prosesjon i starten av gudstjenesten. Litt senere kommer de frem og får bibelen sin.

Hjertelig velkommen.

Påmelding til kh849@kirken.no senest 28. september.   

Tilbake