Spor 4: 4-årsfest


Det året barna fyller 4 blir de invitert på lørdagsfest og søndagsgudstjeneste med utdeling av Bibelen for små barn.

 

I Sandnes menighet har vi fest for 4-åringer. I år blir festen på menighetssenteret. 

Lørdag den 19. oktober 2019 kl. 10-11.30 er det fest. Vi hører en bibelfortelling, synger sammen, pynter bilder av Jesus og barna og spiser festlunsj sammen.

Søndag den 20. oktober 2019 kl. 11 får barna utlevert Bibelen for små barn under gudstjenesten. Barna får prøve å gå i prosesjon i starten av gudstjenesten. Litt senere kommer de frem og får bibelen sin.

Hjertelig velkommen.

Påmelding til kh849@kirken.no senest 14. oktober.  

Tilbake