Spor 4: 4-årsfest


Det året barna fyller 4 blir de invitert på 4-årsfest og søndagsgudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok 4.

 

I Sandnes menighet har vi fest for 4-åringer. I år blir festen på menighetssenteret. 

Lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00-11.30 er det fest. Vi hører en bibelfortelling, synger sammen, pynter bilder av Jesus og barna og spiser sammen.

Søndag den 24. oktober 2020 kl. 11 får barna utlevert Min Kirkebok under gudstjenesten. Barna får prøve å gå i prosesjon i starten av gudstjenesten. Litt senere kommer de frem og får boken sin.

Hjertelig velkommen.

Påmelding til kh849@kirken.no senest 18. oktober.   

Tilbake