Spor 3: Gullullsamling


Det året barna fyller 3 år inviteres de til Tirsdagssprellgudstjeneste i Sandnes kirke. 

 

Tirsdag 28. september 2021 kl. 17 møtes 3-åringer til Tirsdagssprellgudstjeneste i Sandnes kirke. MiniGospel (4-6 år) og småbarnssang (1-3 år) deltar. 

Vi feirer gudstjeneste sammen med mye sang og glede. Under gudstjenesten får barna utdelt boken "Lille Sau går seg vill". Etterpå går vi til menighetssenteret hvor vi får boller og saft. Det blir masse lek. 

Hjertelig velkommen til alle som fyller 3 år i år.

Påmelding til kh849@kirken.no senest 20. september. 

Tilbake