Dåpssamtale


Før dåpen har presten og foreldrene en samtale om hva dåpen handler om.

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette skjer sammen med den enkelte familie. Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten om før dåpssamtalen.

  • Ønsker dere en spesiell salme
  • Vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen
  • Annen medvirkning ?

Velkommen til dåp og dåpssamtale

Tilbake
Del