MiniGospel


 

Oppstart 24. august. 

 

 

MiniGospel er en del av Tirsdagssprell hvor familier møtes og koser seg sammen. Vi har i øyeblikket pause fra middagen. 

MiniGospel (4 -7 år) øver tirsdager kl. 17-17.35 på menighetssenteret. Etter øvelsen er det fortelling, frilek og noen ganger forming. 

Ca. en gang i måneden har vi tirsdagssprellgudstjeneste i kirken. Da samles MiniGospel, småbarnssang og andre som vil kl. 17 i kirken. Det blir masse sang og glede. 

Tirsdagssprellgudstjenester i 2021: 

28. september: Utdeling av "Lille sau går seg vill" til de som blir 3 år i år. 

2. november: Utdeling av 4-årsbok til de som blir 4 år i år. 

7. desember: Juleavslutning 

Kontakt Marie Sviland Haugen (ms436@kirken.no) ved spørsmål.

Tilbake