Søndagsskolen Sprell Levende


Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. 

Vår 2023, program: 

 

Januar

29.1 - Den gode gjeteren

 

Februar

19.2 - Bartimeus

 

Mars

12.3 - Abraham og Sara

26.3 - Jakobs drøm

 

April

16.4 Emmausvandrerne

 

Mai

7.5 Ånden som blir gitt

   

Vi møtes til gudstjenesten i Sandnes kirke kl. 11, åpner skattekisten og går samlet til søndagsskolerommet på menighetssenteret, Eidsvollgata 44. Dere kan også møte direkte på menighetssenteret kl. 11.15. Velkommen!

Kontakt Ivar Kristoffersen ved spørsmål: ivar.kristoffersen@gmail.com
 

 

Tilbake
Del