Søndagsskolen Sprell Levende


Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. Oppstart 29.8.  

 

Høstens program: 

August
    29. Mennesket skal dyrke og passe hagen    
September
    12. Elia og enken i Sarepta    
Oktober
    3. Det store gjestebudet    
    24. Familiegudstjeneste: 4 årsbok    
    31. Den rike bonden    
November
    14. Familiegudstjeneste: Tårnagenter     
    21. Peter går på vannet    
    28. Familiegudstjeneste: Lys Våken     
Desember
    12. Budskapet til Josef     

Vi møtes i kirken kl. 11 til gudstjeneste. Barna går frem når presten åpner skattekisten. Deretter går vi samlet ut til søndagsskolesamling til søndagsskolesangen. 

Samlingen blir på menighetssenteret. 

Vi tar smittevernshensyn. Husk 1 meters avstand, og ikke møt opp ved forkjølelsessymptomer. Barn under skolealder må følges av voksen. 

Vi gleder oss til et nytt semester.

Hjertelig velkommen.
 

 

Tilbake