Søndagsskolen Sprell Levende


Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. 

Program søndagsskolen høst 2023

August
    20.     Familiegudstjeneste. Aktiviter for barn etterpå.

September            
    3.        Lazarus    
    17.    Gud skaper verden     

    
Oktober            
    1.        Brekko kapell - Søndagsskolen blir med 
    8.        Høstferie        
    15.    Høstferie        
    22.    Rut 
    
November            
    5.        Hus på fjell 
    26.    Jesus trøster disiplene         

    
Desember            
    10.    Maria og Elisabet

Vi møtes til gudstjenesten i Sandnes kirke kl. 11, åpner skattekisten og går samlet til søndagsskolerommet på menighetssenteret, Eidsvollgata 44. Dere kan også møte direkte på menighetssenteret kl. 11.15. Velkommen!

Kontakt Ivar Kristoffersen ved spørsmål: ivar.kristoffersen@gmail.com
 

 

Tilbake
Del