Søndagsskolen Sprell Levende


Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. 

Program søndagsskolen vår 2024 følger: 

Januar: 

21. Såkornet og sennepsfrøet

Februar: 

4. Josef tyder drømmer

Mars: 

17. Josef tilgir brødrene sine

April

7. Jesus vinner over døden

21. Kjærlighetens høysang

Mai

5. Himmelfarten

26. Saulus ved Damaskus - På ALSVIK med hele familien. 

 

Vi møtes til gudstjenesten i Sandnes kirke kl. 11, åpner skattekisten og går samlet til søndagsskolerommet på menighetssenteret, Eidsvollgata 44. Dere kan også møte direkte på menighetssenteret kl. 11.15. Velkommen!

Kontakt Ivar Kristoffersen ved spørsmål: ivar.kristoffersen@gmail.com
 

 

Tilbake
Del