Søndagsskolen Sprell Levende


Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. 

 

SEMESTERSTART: 12. januar 2020. 

Vi har søndagsskole ca. 2 ganger i måneden, for både små og store barn. Den har ingen nedre aldersgrense, men de eldste barna går i 8. klasse. Vi deler inn i 2 grupper, avhengig av alderssammensetningen.

Barna møter kl. 11 til gudstjeneste i kirken. Presten åpner skattekisten tidlig i gudstjenesten. Alle går samlet opp til menighetssenteret hvor det er søndagsskole i kjelleren. Det er også mulig å møte direkte på menighetssenteret kl 11.15.

Vi bruker opplegget «Sprell Levende» som gir rom for fellesskap med sang og sprell, formidling, undring, oppdrag og velsignelse. På samlingen får vi hjelp av SLUSHere (Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere, 5.-8.klassinger). Hjertelig velkommen:

Vårens datoer:

12.1 Lignelsen om de to sønnene

26.1 Bryllupet i Kana

9.2 Jesus stiller stormen

16.2 Påsken innstiftes

8.3 Sivsjø-underet

29.3 Jesus og Nikodemus

19.4 Jesus viser seg for Magdalena

10.5 Sommeravslutning - Herrens bønn 

 

Tilbake