Søndagsskolen Sprell Levende


Avlyst inntil videre

Velkommen til søndagsskolen i Sandnes menighet. 

 

SEMESTERSTART: 6. september 2020 kl. 16 på Alsvik. Ta med grillmat, drikke og klær etter vær. 

Vi tar smittevernshensyn. Husk 1 meters avstand. Barn og voksne med forkjølelsessymptomer må holde seg hjemme. 

Vi har søndagsskole ca. 2 ganger i måneden, for både små og store barn. Den har ingen nedre aldersgrense, men de eldste barna går i 8. klasse. Vi deler inn i 2 grupper, avhengig av alderssammensetningen.

Barna møter kl. 11 til gudstjeneste i kirken. Presten åpner skattekisten tidlig i gudstjenesten. Alle går samlet opp til menighetssenteret hvor det er søndagsskole i kjelleren. Det er også mulig å møte direkte på menighetssenteret kl 11.15.

Vi bruker opplegget «Sprell Levende» som gir rom for fellesskap med sang og sprell, formidling, undring, oppdrag og velsignelse. På samlingen får vi hjelp av SLUSHere (Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere, 5.-8.klassinger). Hjertelig velkommen:

Høstens datoer: 6.9 (kl. 16 på Alsvik), 27.9, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12

 

Tilbake