Spor 12: Fortsatt LysVåken


Det året barna fyller 12 år blir de invitert med til overnattingstur onsdag opp til Kristi Himmelfart.

Onsdag 25. mai 2022 kl. 17 møtes vi på Horve 2. Det blir grilling, konkurranser, bibelsmugling i mørket, fortelling om Kristi himmelfart og overnatting i lavo.

Torsdag 26. mai kl. 11 er foresatte og alle andre velkomne til friluftsgudstjeneste hvor barna deltar.

 Hjertelig velkommen til alle som fyller 12 i 2022!

Påmelding til gs388@kirken.no

Tilbake
Del