Spor 13/14: Åpent hus


Høsten det året barna fyller 13 år og våren det året de fyller 14 blir de invitert til  tilsammen 6 søndagskvelder hjemme hos trosopplæringsmedarbeider med kakao, kos, bibelfortelling og lek.

Avlyst pga. corona. Vi kjører fredagspizza i stedet, når det er mulig: 5.2, 19.3, 9.4, 7.5

 

Planlegging pågår

 

 

Tilbake