Spor 15/16 Refill


Høsten etter konfirmasjonen blir barna invitert med på Refill.

 

Hadde du en fin tid som konfirmant og vil være med på noe mer? Refill er for deg som går i 10. klasse. Det blir 4 samlinger i høst og 3 samlinger til våren. I koronatiden kjører vi fredagspizza når det er mulig mht corona... 

Samlingene blir fredager kl. 14-16

Datoer: i 2020: 20.11, 11.12 

Datoer i 2021: 29.1, 19.2, 9.4, 28.5

Har du spørsmål kh249@kirken.no

Med vennlig hilsen Kristoffer og Kristin 

Tilbake