Tre nye medarbeidere i høst!


Høsten 2022 får vi Bjarte Lending, Maria Fredrikke Tjersland og Sivert Vatnedal på laget.  

 

 

Kirkemusiker, Bjarte Lending: 

Bjarte Lending starter som kirkemusiker hos oss i oktober.  Han bor i menigheten og er sterkt engasjert i nærmiljøet - FAU ved Trones skole, Sandnes musikkråd, Sandnes synger (et 3 årig prosjekt for å få allsangen i Sandnes by til nye høyder). Han er sangpedagog med fordypning i kordireksjon. Han har spilt orgel i vielser, begravelser og gudstjenester i 14 år. Siden 2014 har han vært musikalsk leder i Hana menighet. 

 

Diakon, Maria Fredrikke Tjersland: 

Maria Fredrikke starter hos oss 15. august. Hun er utdannet vernepleier og er snart ferdig med første året i "Master i Diakoni" på VID/MF i Oslo. Hun har tidligere hatt praksisplass hos oss høsten 2021. Hun har vokst opp og vært aktiv i menighet hele livet og har jobbet mye som frivillig. Hun har drevet noe sjelesorgarbeid og ungdomsarbeid frivillig. Ellers har hun jobbet som norsk-engelsk tolk, forbeder, møteleder, andaktholder og møtevert frivillig inn mot menighet. Hun har sittet i Student-KRIK (Kristen idrettskontakt) styre som nestleder i 3 år. 

Kateketvikar, Sivert Vatnedal: 

Sivert skal ha kateketoppgaver som konfirmanter, fredagspizza, trosopplæring m.m. fra 15. august.  

Sivert har arbeidet som menighetsarbeider i Randaberg og avslutter denne våren profesjonsutdanningen i teologi ved VID vitenskapelige høyskole i Stavanger. Han brenner for å formidle troen på Jesus Kristus gjennom undervisning og relasjonsbygging. 

Hjertelig velkommen til alle tre! 

 

 

Tilbake