19.mars kl. 18: Kirken i sentrum: Snø, ski og Jesus


Velkommen til en samtale i  om påske med Janne Stigen Drangsholt, Thor Magne Seland og Ingeborg Erikstein Krager. Musikk ved John Morten Storflor, Elise Maria Storflor, Solveig Ryen og Lars Valhammer. 

Tilbake
Del