Kirkevalg 2019


8. og 9. september er det kirkevalg i Norge, og vi skal velge nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Nå kan vi glede oss over å ha fått kandidatlisten klar i Sandnes Menighet.

 

Tilbake