Vennedans på menighetssenteret


Velkommen til vennedans!

 

Vennedans på menighetssenteret

På vennedansen liker vi å røre oss til folkemusikk fra mange land. Vi holder oss mye til ringdanser og rekkedanser, så du trenger ikke være par for å bli med.

Vi samles kl. 19.30-ca. 22 på Sandnes menighetssenter fire onsdagskvelder i høst: 02.10, 23.10, 06.11, 20.11. 

Vi avslutter med en enkel samling der hver tar med litt å bite i til felles bord. Dansene er ikke spesielt krevende - vi legger mest vekt på det sosiale. 

Kontakt Alv Aanestad ved spørsmål: alv.aanestad@lyse.net

Tilbake