Årsmeldinger og protokoller


Menighetsrådet samles siste onsdag hver måned. Se protokoll nedenfor.

Årsmelding for Sandnes menighet 2022 er klar. Se nedenfor. 

Tilbake
Del